Agnieszka i Marcin – plener ślubny.

Plener ślubny Agnieszki i Marcina – sierpień 2011.